Start Up Khởi Nghiệp

HIGNLAND PEARL CORPORATION

ĐÀO TẠO

START UP KHỞI NGHIỆP

Khóa Start up khởi nghiệp

• Đối tượng: dành cho các bạn đã có thời gian tiếp xúc hoặc kinh qua các việc liên quan đến café, đang có nhu cầu mở 1 quán café cho riêng mình
• Về khóa học: Thiết kế menu, đào tạo pha chế, thiết lập tiêu chuẩn…