Barista Chuyên Nghiệp

HIGNLAND PEARL CORPORATION

ĐÀO TẠO

BARISTA CHUYÊN NGHIỆP

Khóa Barista chuyên nghiệp

• Đối tượng: dành cho các bạn trẻ có nhu cầu học để đi làm việc tại các quán café, nhà hàng, các khu du lịch…
• Về khóa học: Barista theo tiêu chuẩn SCA, brewing…