TẦM NHÌN

HIGNLAND PEARL CORPORATION

TẦM NHÌN

Trong 5 năm tới Hạt Ngọc Cao Nguyên sẽ là điểm đến tiêu biểu của du khách khi đến với Buôn Ma Thuột và có tên trong top 10 cà phê Specialty của Việt Nam