SỨ MÊNH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN

HIGNLAND PEARL CORPORATION

SỨ MỆNH

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN

SỨ MỆNH

Đối với nhân viên
Mang lại cho mọi thành viên của Hạt Ngọc Cao Nguyên 1 công việc ổn định, 1 cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.
Mang đến cơ hội và sự thăng tiến cho từng thành viên