Tư Vấn Và Setup Quán Cà Phê

HIGNLAND PEARL CORPORATION

DỊCH VỤ

TƯ VẤN & SETUP QUÁN CÀ PHÊ

Tư vấn và set up 1 quán café

• Nhượng quyền thương hiệu
• Set up quán café theo nhu cầu