FINE ROBUSTA

HIGNLAND PEARL CORPORATION

CÀ PHÊ NHÂN XANH

FINE ROBUSTA

Top 5 cà phê đặc sản Việt Nam Amazing Cup 2022 với số điểm 82,70

Fine Robusta

Natural:

– Với cà phê được hái chín 100%, tách tạp tuyệt đối và rửa sạch trước khi lên men.
– Qui trình lên men được theo dõi và kiểm tra thường xuyên bởi chuyên gia nhằm đạt được sự tối ưu về hương vị.
– Cà phê sau khi lên men được phơi trong nhà màn và kiểm soát vi sinh chặt chẽ.
– Kết quả mong muốn là đem lại sự phong phú về hương vị và sự tuyệt hảo khi thưởng thức cho người dùng.

Honey:

– Cà phê cũng được hái chín 95%, sau khi rửa sạch và tách tạp chất, cà phê sẽ được tách vỏ quả sau đó lên men.
– Khi cà phê đã đạt độ PH cần thiết sẽ được đưa vào phơi ở nhà màn đến độ ẩm lưu trữ.
– Kết quả mong muốn cũng là đem lại sự phong phú về hương vị và cân bằng khi thưởng thức.