Đắk Lắk hút đầu tư vào nông nghiệp và năng lượng tái tạo