Giao lưu học hỏi với chuyên gia cà phê hàng đầu thế giới

Nhân có chương trình giảng dạy về cà phê đặc sản tại Việt Nam vào tháng 06/2022 của thầy Manvel Diaz – Chuyên gia hàng đầu thế giới về chất lượng cà phê Specialty, thầy có ghé thăm và giao lưu tại văn phòng làm việc của Hạt Ngọc Cao Nguyên

Cuộc gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia cà phê hàng đầu thế giới
Profile Pic

Written By:

Admin